Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức-cán bộ

Theo đồng chí Trương Thị Mai, để thực hiện hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới cách thức triển khai công tác phù hợp với thực tiễn.
Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổ chức-cán bộ ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 12/1, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị Trưởng ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tổ chức Trung ương, kết nối với 65 điểm cầu ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức nhằm thảo luận phương hướng, nhiệm vụ của ngành Tổ chức-xây dựng Đảng trong năm 2022; các chương trình, đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế hoạch kiểm tra, giám sát, khảo sát phục vụ cho các đề án lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục những bất cập đã được chỉ ra, toàn ngành Tổ chức-xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, đồng thời thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp: triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; kiên quyết, kiên trì, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, 14 lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương và Quân ủy Trung ương đã tham gia phát biểu, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức-xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao ý kiến phát biểu của các lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương, tạo cơ sở cho sự phối hợp tốt hơn với Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy giao.

Đồng chí Trương Thị Mai đã phân tích, làm rõ các nhóm vấn đề nhiệm vụ của ngành Tổ chức-xây dựng Đảng sẽ tập trung thực hiện trong năm 2022. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì hai vấn đề quan trọng trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong năm 2022, đó là tổ chức xây dựng cơ sở đảng và đảng viên; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 13 về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, ngành Tổ chức-xây dựng Đảng cũng tiếp tục tham mưu để Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành một số nội dung quan trọng khác.

[Văn phòng Chủ tịch nước bám sát tình hình, làm tốt công tác tham mưu]

Cùng với thực hiện các nội dung, nhiệm vụ mới, đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý việc tiếp tục triển khai, đưa các nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng về công tác tổ chức-cán bộ đã ban hành trong năm 2021 vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, để thực hiện hiệu quả, thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới cách thức triển khai công tác phù hợp với thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn.

Nhấn mạnh năm 2022, nhiệm vụ mà Trung ương giao cho ngành Tổ chức-xây dựng Đảng rất nhiều vấn đề khó, phức tạp, yêu cầu cao, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị phát biểu tại Hội nghị và bày tỏ mong muốn các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương sẽ cùng với Ban Tổ chức Trung ương phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức-xây dựng Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục