Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

Sau gần 3 ngày làm việc, ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Sau gần 3 ngày làm việc, ngày 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã thông qua mục tiêu tổng quát là: "Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII với 5 chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Cụ thể: Tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

[Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn]

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chung và 5 chương trình công tác trọng tâm, Đảng bộ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả ba khâu đột phá, gồm: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, năng lực chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tỉnh cũng tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy nhanh hình thành các khu, cụm công nghiệp, cảng cạn, cơ sở logistics hiện đại.

Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, khẳng định: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Trong bối cảnh thế giới, đất nước và nhất là tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực ở mức cao để khắc phục khó khăn, chủ động và sáng tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Thành công của Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII ảnh 1Bà Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy Đảng tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra; xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng lĩnh vực.

Mỗi đảng viên cần ra sức phấn đấu, bám sát thực tiễn, gắn bó với nhân dân; nói đi đôi với làm và làm việc có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất.

Đại hội tin tưởng và kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII sẽ đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung trí tuệ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để tạo bước đột phá và phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Trước đó, Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục