Bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 8/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
(TTXVN/Vietnam+)