Bình Định công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa tổ chức công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt như Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bí thư Thị ủy An Nhơn...
Bình Định công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ảnh 1Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (thứ tư từ trái qua), trao các quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. (Nguồn: VOV)

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa tổ chức công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định quyết định ông Đặng Vĩnh Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn, nhiệm kỳ 2020-2025 để điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh từ ngày 15/8/2022.

Quyết định luân chuyển ông Mai Việt Trung, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định đến nhận công tác tại Thị ủy An Nhơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 15/8/2022.

Quyết định điều động ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát nhiệm kỳ 2020-2025, đến nhận công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định kể từ ngày 15/8/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cũng đã có quyết định ông Phạm Văn Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy An Lão, nhiệm kỳ 2020-2025, điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định kể từ ngày 15/8/2022 và giới thiệu để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quyết định luân chuyển ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, đến nhận công tác tại Huyện ủy An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15/8/2022.

Quyết định luân chuyển ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thị ủy Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15/8/2022 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phù Cát nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 15/8/2022 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục