Bộ Tài chính phản hồi về mua sắm thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm

Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động thực hiện thẩm quyền được quy định trong pháp luật về đấu thầu để khẩn trương thực hiện mua sắm sinh phẩm, thiết bị y tế chống dịch COVID-19.
Bộ Tài chính phản hồi về mua sắm thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Vừa qua các cơ quan báo chí có phản ánh về tình trạng thiếu thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19. Về vấn đề này Vụ Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho hay hệ thống văn bản pháp luật về đấu thầu đã có đầy đủ các quy định cho việc mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, gồm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Cụ thể, pháp luật về đấu thầu đã quy định nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu. Song, đối với trường hợp mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và sinh phẩm phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay, Bộ Y tế và các địa phương có thể áp dụng việc mua sắm một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, kể cả chỉ định thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu. Bởi, Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2013/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ về thẩm quyền quyết định giá và các căn cứ xác định giá cũng như quy trình mua sắm trang thiết bị, vật tư.

Do vậy, các chủ đầu tư thuộc các bộ, ngành và địa phương cần chủ động thực hiện thẩm quyền của mình đã được quy định trong pháp luật về đấu thầu để khẩn trương thực hiện mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch COVID-19 và không phải chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài chính. Trong trường hợp cần thiết, các địa phương có thể quyết định thêm một số thành phần các có liên quan ở địa phương tham gia quá trình mua sắm để đảm bảo hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cũng có thông tin phản hồi, các mặt hàng khẩu trang, trang thiết bị, sinh phẩm chẩn đoán, xét nghiệm và các vật tư y tế không thuộc danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá, bình ổn giá, kê khai giá.

Việc mua sắm các mặt hàng trên từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước (kể cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài và Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập (áp dụng kể từ ngày 1/9/2020).

Ngoài ra, Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày  15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị quy định Bộ Y tế công khai các thông tin về giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế nhà nước trên phạm vi toàn quốc trên công thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 quy định tại Luật Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành các Thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (Thông tư số 14/2019/TT-BYT), trong đó có giá dịch vụ xét để thu của người bệnh- khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế theo cơ chế đồng chi trả, không áp dụng trong trường hợp đầu thầu cung cấp dịch vụ hoặc đặt hàng dịch vụ xét nghiệm COVID-19.

Thông báo cũng cho hay Bộ Y tế đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đặt hàng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 thanh toán từ ngân sách Nhà nước. Theo đó, trường hợp được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đặt hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thanh toán từ ngân sách Trung ương thì Bộ Tài chính quy định giá tối đa, Bộ Y tế quy định giá cụ thể theo quy định hiện hành tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và pháp luật về giá. Ngoài ra, việc đặt hàng cung cấp dịch vụ, quyết định giá đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 3/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 từ nguồn bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm chặt chẽ, đúng chế độ. Và, trong trường hợp này sẽ thực hiện theo quy định pháp luật về Bảo hiểm y tế quy định tại Luật Bảo hiểm Y tế và các văn bản hướng dẫn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục