Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Sáng 11/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào và chúc mừng.

Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc1.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc3.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc4.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc5.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc6.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
TTXVN_1106Chutichnuoc7.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục