Thứ Ba, Tháng Giêng 22/01/2019

Chủ đề

Bão số 10

Cơn bão kỳ quái

Môi trường

Cơn bão kỳ quái

Bão số 10 cũng như hoàn lưu của bão đã tan. Song, giới chuyên gia nhận định đây là cơn bão đặc biệt và có thể nói là kỳ quái.