Chủ đề: Đàm Vĩnh Hưng

Mr.Đàm vẫn biểu diễn

Mr.Đàm vẫn biểu diễn

Dù những kẻ quá khích đe dọa và tụ tập biểu tình ngoài nhà hát, Đàm Vĩnh Hưng vẫn hát 10 bài liên tục tại đêm diễn "Tình vào hạ."