Thứ Hai, Tháng Giêng 21/01/2019

Chủ đề

DFS11

Bật mí về DFS 11

Thời trang

Bật mí về DFS 11

Trong giai đoạn nước rút, nhà thiết kế Công Trí, Giao Linh và Trương Thanh Long đã bật mí nhỏ về ý tưởng cho bộ sưu tập sắp ra mắt.