Chủ đề: Khủng hoảng ở Ai Cập

Ra "tối hậu thư" Châu Phi

Ra "tối hậu thư"

Mặt trận cứu quốc của Ai Cập đã đưa ra ba yêu cầu chính về hiến pháp đòi Tổng thống Mohamed Morsi phải đáp ứng trước ngày 7/12.
Tổng thống chống Tòa án? Châu Phi

Tổng thống chống Tòa án?

Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã cáo buộc Tổng thống Mohamed Morsi xúc tiến cuộc vận động chống lại tòa án này.