Chủ đề: Khủng hoảng ở Ai Cập

Phe Hồi giáo áp đảo Châu Phi

Phe Hồi giáo áp đảo

Báo chí Ai Cập ngày 3/12 đưa tin, các đảng Hồi giáo đã giành lợi thế áp đảo tại đợt một cuộc bầu cử Quốc hội Ai Cập vừa qua.
Bắt đầu cuộc bầu cử Châu Phi

Bắt đầu cuộc bầu cử

Từ ngày 28/11/2011, cử tri Ai Cập đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu để bầu ra 508 đại biểu Hội đồng Nhân dân (Hạ viện) khóa mới.