Chủ đề: Tàu Vinalines Queen bị chìm

Khó tìm do biển động Xã hội

Khó tìm do biển động

Từ ngày 1/1, công ty vận tải biển Vinalines đã liên hệ nhiều công ty có tàu, thuyền phía Bắc Philippines để thuê tìm kiếm thuyền viên.
Mất tích trên biển Giao thông

Mất tích trên biển

Theo Công ty vận tải biển Vinalines, tàu Vinalines Queen số hiệu XVHG, MMSI 574953000 cùng với 23 thuyền viên đã bị mất liên lạc.