Chủ đề: Vụ việc The Voice

The Voice: VTV lên tiếng

The Voice: VTV lên tiếng

Những sự cố của Giọng hát Việt xảy ra trong thời gian qua là trách nhiệm không chỉ của công ty Cát Tiên Sa mà cũng là một phần của VTV.