Công tác đo đạc, bản đồ phục vụ quy hoạch KT-XH

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồđã tổ chức hội nghị khoa học về ứng dụng công tác đo đạc, bản đồ phục vụ quy hoạch kinh tế-xã hội.
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Hội Trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ với chủ đề “Trắc địa và Bản đồ vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực trắc địa, bản đồ và đoàn đại biểu Trường Đại học tổng hợp trắc địa và bản đồ Mátxcơva.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết, thực hiện Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, các cán bộ khoa học kỹ thuật của ngành đã tập trung nghiên cứu giải quyết nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bách, nhằm thúc đẩy sự phát triển của công tác đo đạc và bản đồ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.

Hội nghị khoa học này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được, một số phương hướng khoa học và công nghệ cần tiếp tục thực hiện, để phát triển công tác đo đạc và bản đồ ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội thảo, tiến sỹ Dương Chí Công, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã trình bày đề tài khoa học "Nghiên cứu thiết kế xây dựng cơ sở dữ liệu địa động lực lãnh thổ Việt Nam," nêu lên tổng quan tình hình nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa động lực trên thế giới, lựa chọn các dữ liệu chủ yếu, đề xuất cơ sở khoa học, thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu địa động lực Việt Nam, giới thiệu về phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu và kiến nghị một số việc cần làm trong thời gian tới.

Giáo sư-tiến sỹ khoa học Phạm Hoàng Lân, Hội trắc địa Bản đồ Viễn thám Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học đã tập trung đánh giá độ chênh khác giữa hai loại độ cao chuẩn ở Việt Nam; xác định số hiệu điều chỉnh đồng bộ thời gian vào khoảng cách giả dựa trên các tham số quỹ đạo và vị trí gần đúng của anten máy thu và nghiên cứu về bổ sung công thức thực dụng tính ảnh hưởng của địa hình trong độ lệch dây dọi và so sánh kết quả của các phương pháp.../.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục