Cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Franz Beckenbauer qua ảnh

Sức khỏe của "Hoàng đế " bóng đá Beckenbauer đang rất xấu. Người sáng tạo ra vị trí libero với một sự nghiệp huy hoàng, giành tất cả những danh hiệu danh giá nhất đang đối mặt với kịch bản tồi tệ...
(Vietnam+)