Đà Nẵng: Đường tranh bích họa vẽ nên câu chuyện làng chài

Đường tranh bích họa phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được thực hiện nhằm quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vùng biển gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.
(TTXVN/Vietnam+)