Rừng thông dọc Quốc lộ 28 thuộc bàn xã Quảng Sơn, Đắk G’Long, Đắk Nông, bị cưa hạ, đốt trụi. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đã phát đi thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp lần thứ 21 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nội dung trọng tâm về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo một số sở, ngành, bí thư, chủ tịch một số huyện trong tỉnh.

Sau kỳ họp kéo dài hai ngày 16-17/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ba Tỉnh ủy viên gồm ông K Bốt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức; ông Đoàn Văn Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, do thiếu gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cấp ủy viên trong việc cùng với gia đình nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP không đúng đối tượng, để xảy ra phá rừng và chuyển diện tích rừng bị phá sang trồng cao su không đúng quy định; ông Lê Khắc Ghi, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đã có các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng công trình tượng đại N’Trang Lơng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị xem xét thi hành kỷ luật với các ông Hoàng Duy Chuyển, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk G’Long giai đoạn 2008-2011 do các sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; Phạm Đăng Quang, Phó Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk G’Long, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long do có nhiều sai phạm trong công tác giao đất giao rừng, cho thuê đất rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phạm Đình Mạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Đức do các sai phạm trong quản lý đất đai, bổ nhiệm cán bộ và đầu tư xây dựng cơ bản.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bảy cán bộ lãnh đạo theo thẩm quyền.

[Vụ phá rừng tại Đắk Nông: Tạm giữ khẩn cấp Phó trạm quản lý rừng]

Theo quyết định, ông Đàm Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’Long bị khiển trách do các sai phạm, thiếu sót trong quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng và một số vấn đề liên quan.

Ông Phan Công Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bị khiển trách do các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng công trình tượng đài N’Trang Lơng và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, việc sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, bị cảnh cáo do các sai phạm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và thực hiện không nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện.

Ông Phạm Ngọc Kha, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy Đức, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bị cảnh cáo do các sai phạm trong quản lý đất đai.

Ông Dương Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Đức, nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy bị khiển trách do các sai phạm trong tham mưu bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.

Ông Phan Văn Bưu, nguyên Trưởng ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức bị khiển trách do các sai phạm trong quản lý đất quốc phòng trên địa bàn huyện.

Ông Lê Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức bị cảnh cáo do các sai phạm trong ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật Đảng ủy Quân sự huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2007-2012 do các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đồng thời yêu cầu ông Nguyễn Thanh Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk G’Long và ông Trần Văn Thiết, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với một số sai phạm, thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.