Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia

Bức điện có đoạn: "Chúng tôi hết sức vui mừng, tự hào về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển."
Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia ảnh 1

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (28/6/1951-28/6/2021), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Nội dung điện mừng có đoạn viết:

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và hồi sinh đất nước, thực hiện thắng lợi đường lối hòa bình, hòa hợp dân tộc, xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phát triển phồn vinh, vị thế của Campuchia không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua.

[Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia]

Chúng tôi tin tưởng, phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2018-2023 và Chiến lược phát triển tứ giác giai đoạn 4 của Chính phủ; sớm ngăn chặn, kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng thành công một nước Campuchia hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chúng tôi hết sức vui mừng, tự hào về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân hai nước ngày càng phát triển, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Heng Xomrin; ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng gửi điện mừng tới Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục