Doanh nghiệp đầu tư ngành điện không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT?

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ngành điện thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một trong những thủ tục cơ sở kinh doanh phải có là giấy phép hoạt động điện lực.
Doanh nghiệp đầu tư ngành điện không đủ điều kiện hoàn thuế GTGT? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: napsintl.com)

Tổng cục Thuế cho biết thời gian vừa qua có nhận được phản ánh của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư ngành điện về khó khăn, vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư.

Theo Tổng cục Thuế, để được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ngành điện thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, một trong những thủ tục cơ sở kinh doanh phải có là giấy phép hoạt động điện lực.

Trong khi đó, các dự án đầu tư trong ngành điện thường kéo dài và trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động thì chưa được cấp giấy phép hoạt động điện lực dẫn đến doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư dẫn đến nhiều dự án đầu tư gặp khó khăn về vốn.

[Gấp rút hoàn thiện chính sách, tránh thất thu thuế thương mại điện tử]

Tổng cục Thuế giải thích theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư, đang trong giai đoạn đầu tư thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư.

Luật cũng quy định cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư.

Cụ thể, dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, theo quy định của Luật Đầu tư thì hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Pháp luật đầu tư cũng quy định điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức giấy phép; giấy chứng nhận đủ điều kiện; chứng chỉ hành nghề; chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; văn bản xác nhận…

Đối với lĩnh vực điện lực theo quy định của pháp luật về điện lực thì phải được cấp giấy phép hoạt động điện lực và hoạt động điện lực không có giấy phép theo quy định của Luật Điện lực là một trong các hành vi bị cấm trong hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Bên cạnh đó, Luật Điện lực giao Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thời hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với từng lĩnh vực hoạt động điện lực.

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trong lĩnh vực phát điện gồm 10 thủ tục và chậm nhất trước 15 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến chính thức vận hành thương mại, tổ chức tham gia hoạt động phát điện phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Do đó, Tổng cục Thuế cho biết các doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện hoàn giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong giai đoạn đầu tư dẫn đến nhiều dự án đầu tư gặp khó khăn về vốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục