Đóng đinh bằng tay không còn nhanh hơn đóng bằng búa

Vận động viên cử tạ người Ukraine Dmytro Khaladzhi được coi là một trong những người đàn ông khoẻ nhất hành tinh, với sức mạnh phi thường, trong đó có khả năng đóng đinh bằng tay không vào gỗ.