Trong năm 2011, ngành Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển đổi khoảng 1.000ha diện tích trồng lúa hiệu quả thấp ở các vùng có nguy cơ ảnh hưởng của biến đối khí hậu, chuyển sang cây trồng khác, nhất là rau an toàn, hoa cây cảnh, nuôi thủy sản.

Thành phố phấn đấu đạt diện tích 2.000ha trồng hoa cây cảnh; cá cảnh 65 triệu con; diện tích gieo trồng trên 13.000ha, trong đó rau an toàn đạt trên 98%; duy trì đàn bò sữa ở mức 80.000 con, đàn lợn khoảng 300.000 con…

Năm 2011, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt trên 6%/năm, giá trị gia tăng trên 5%/năm.

Để đạt mục tiêu này, thành phố đang tập trung hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành (chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi) và quy hoạch các vùng nông sản chủ yếu như rau an toàn, hoa-cây cảnh, cá cảnh, bò sữa, chăn nuôi lợn; đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn…

Năm 2011, thành phố đẩy mạnh triển khai các giải pháp về xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản như xây dựng và phát triển các chuỗi rau, thịt, thủy sản an toàn, củng cố chuỗi các ngành hàng đã hình thành; cải thiện, nâng cao hiệu quả các kênh phân phối; tăng sản lượng rau quả hợp tác xã, các tổ hợp tác vào các siêu thị lớn và mở rộng thêm các sản phẩm khác, từ đó giảm dần hình thức nông dân tự phân phối trực tiếp cho hộ tiêu dùng./.