Trong những ngày vừa qua, Đại hội XIII của Đảng ta tiếp tục nhận được 83 thư, điện chúc mừng của các đảng, các tổ chức, đoàn ngoại giaobạn bè quốc tế từ các châu lục.

Như vậy, tính đến ngày 26/1, Đại hội XIII đã nhận được 298 thư, điện mừng của 149 đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 93 tổ chức hữu nghị, nhân dân, 25 Đoàn ngoại giao, 16 cá nhân từ 92 quốc gia.

I. Thư, điện mừng của các chính đảng và các cơ quan, đảng bộ trực thuộc các chính đảng, trong đó có 12 thư, điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương gồm:

1. Đảng Công nhân Bangladesh

2. Đảng Nur Otan Kazakhstan

3. Đảng Quyền lực Nhân dân (Hàn Quốc)

4. Đảng Đoàn kết và Phát triển Myanmar

5. Đảng Dân chủ Mông Cổ

6. Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản

7. Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka

8. Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

9. Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

10. Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

11. Văn phòng Chủ tịch nước Lào

12. Bộ Công chính và Vận tải Lào

Thư, điện mừng từ các nước châu Âu gồm:

1. Đảng Công nhân Ireland

2. Đảng Cộng sản Anh mới

3. Đảng Cánh tả Belarus "Thế giới Công bằng"

4. Đảng Cộng sản Bulgaria

5. Đảng Lựa chọn thay thế vì sự phục hưng của Bulgaria

6. Đảng Những người Cộng sản Bulgaria

7. Đảng Cộng sản tại Đan Mạch

8. Đảng Cánh tả Đức

9. Đảng Cộng sản Những người Cộng sản Nga

10. Đảng Cộng sản Nam Tư mới Serbia and Montenegro

11. Đảng Cộng sản Tây Ban Nha

12. Liên minh Dân tộc Galicia, Tây Ban Nha

13. Ban Quốc tế Đảng bộ Moskva, Đảng Cộng sản Liên bang Nga

14. Đảng bộ Thành phố Saint Peterburg của Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Thư, điện mừng từ các nước Châu Mỹ gồm:

1. Đảng Đoàn kết Argentina

2. Đảng Cộng sản Bolivia

3. Đảng Cộng sản Brazil

4. Đảng Cộng sản Chile

5. Đảng Cộng sản Colombia

6. Đảng Mặt trận Rộng rãi Dominicana

7. Đảng Thay đổi và cải biến Quốc gia Dominicana

8. Đảng Cộng sản Lao động Dominicana

9. Đảng Cộng sản Ecuador

10. Đảng Cách mạng Thể chế Mexico

11. Đảng Lao động Mexico

12. Đảng Cộng sản Paraguay

13. Đảng Mặt trận Rộng lớn Paraguay

14. Mặt trận Cánh tả Giải phóng Uruguay

15. Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay

Thư, điện mừng từ các nước Trung Đông-châu Phi gồm:

1. Đảng Cộng sản Ai Cập

2. Đảng Xã hội chủ nghĩa Ai Cập

3. Hạ viện Ai Cập

4. Đảng Cộng sản Iraq

5. Đảng Cộng sản Lebanon

6. Đảng Tiến bộ và Chủ nghĩa xã hội Marroco

7. Liên minh Chủ nghĩa xã hội của các lực lượng bình dân Marroco

8. Đảng Cộng sản Nam Phi

9. Đảng Đại hội Dân tộc Phi

10. Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi

11. Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine

12. Đảng Cách mạng Tanzania

II. Điện mừng của các tổ chức quốc tế gồm:

1. Hội nghị Thường trực các đảng chính trị Mỹ La tinh và Caribe (COPPPAL)

2. Hội thảo “Các chính đảng và một xã hội mới”

III. Thư, điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân gồm:

1. Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam

2. Công đoàn Liên minh giai cấp Brazil

3. Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc

4. Ủy ban liên lạc các nhà hoạt động vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội (Hoa Kỳ)

5. Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

6. Phòng Thương mại và Công nghiệp Nga tại Việt Nam

7. Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia tại Việt Nam

8. Đoàn Thanh niên Cộng sản Tây Ban Nha

9. Đoàn Thanh niên Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela

10. Liên hiệp phụ nữ quốc gia Venezuela

11. Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam

12. Phòng Thương mại Venezuela-Việt Nam

13. Văn phòng Phó Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Venezuela phụ trách vấn đề phụ nữ

14. Hội Chữ thập đỏ Singapore

15. Quỹ Quốc tế Singapore

16. Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam

17. Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới

IV. Thư, điện mừng của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam gồm:

Các Đại sứ quán: Angola, Chile, Haiti, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nhà nước Palestine, Panama, Trung Quốc, Uruguay, Venezuela.

V. Thư, điện mừng của các cá nhân gồm:

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas./.

(TTXVN/Vietnam+)