Generali Hồng Kông giành được 6 giải thưởng tại Lễ trao “Giải thưởng Bảo hiểm 5 Sao 10Life 2024”

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 11 tháng 4 năm 2024 – Công ty bảo hiểm Generali Hồng Kông đã giành được 6 giải thưởng danh giá tại Lễ trao “Giải thưởng Bảo hiểm 5 Sao 10Life năm 2024”. Giải thưởng, đóng vai trò là thước đo chất lượng trong ngành […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 11 tháng 4 năm 2024 – Công ty bảo hiểm Generali Hồng Kông đã giành được 6 giải thưởng danh giá tại Lễ trao “Giải thưởng Bảo hiểm 5 Sao 10Life năm 2024”. Giải thưởng, đóng vai trò là thước đo chất lượng trong ngành bảo hiểm, đã giúp Generali Hồng Kông nhận được vinh dự cao nhất trong các hạng mục sau:

– Tiết kiệm QDAP 5 sao

– Hưu trí QDAP 5 sao

– Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trọn đời 5 sao

– Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo có thời hạn 5 sao

– Di sản bảo hiểm tiết kiệm 5 sao

– Bảo hiểm hưu trí tiết kiệm 5 Sao

Generali Hong Kong has won six accolades at the 10Life 5-Star Insurance Award 2024.

Được tổ chức bởi 10Life, nền tảng so sánh bảo hiểm lớn nhất Hồng Kông, “Giải thưởng Bảo hiểm 5 sao 10Life 2024” là một trong những giải thưởng tiêu biểu nhất trong ngành. Chuyên gia tính toán của họ đánh giá các sản phẩm bảo hiểm dựa trên các yếu tố quan trọng nhất đối với người tiêu dùng. 10Life so sánh hơn 1.500 sản phẩm bảo hiểm từ hơn 50 công ty bảo hiểm trên thị trường, với các sản phẩm được xếp hạng hàng đầu theo từng hạng mục được trao xếp hạng 5 Sao.

Generali Hong Kong has won six accolades at the 10Life 5-Star Insurance Award 2024.
Generali Hong Kong has won six accolades at the 10Life 5-Star Insurance Award 2024.

Hashtag: #GeneraliHongKong

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục