Hiệp thương cử bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX, đã hiệp thương cử bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Hiệp thương cử bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam ảnh 1Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Ngày 27/12, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 khóa IX đã diễn ra tại Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Gấu; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các vị trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị sẽ thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cho ý kiến vào một số báo cáo.

Hội nghị hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX theo tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội nghị, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghe đại diện Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

[Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân]

Trên cơ sở đó, Mặt trận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; động viên các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đã trình bày Tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch giai đoạn đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, có việc chưa từng có tiền lệ để triển khai đạt kết quả công tác.

Mặt trận các cấp đã triển khai các giải pháp, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đề ra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, coi trọng thực chất, hiệu quả.

Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, hướng dẫn, triển khai trong hệ thống để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có việc thực hiện hiệu quả, thực chất, có trọng tâm công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt, tổng hợp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân đến với Đảng, Nhà nước; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước...

Hiệp thương cử bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam ảnh 2Các đại biểu dự hội nghị. (Nguồn: Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thông tin những nét chính về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023, qua đó khẳng định cần tiếp tục thống nhất suy nghĩ, hành động, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận để thực hiện tốt hơn các định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng chia sẻ thêm 3 điểm nổi bật trong năm 2022 dù không được thể hiện qua các con số, chỉ tiêu nhận thức vấn đề văn hóa-xã hội đã được nâng lên một tầm mức mới. Sức mạnh đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là trong những thời điểm khó khăn.

Việt Nam đã nắm bắt nhanh nhạy hơn xu thế của thế giới, đưa ra phản ứng chính sách kịp thời hơn trước những điều chỉnh chính sách của các nước.

Từ nội dung Tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, góp ý nhằm tạo nên bức tranh toàn cảnh về công tác Mặt trận trong năm 2022 và phương hướng triển khai trong năm 2023.

Dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Căn cứ cơ cấu thành phần tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách đã được Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua.

Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được hiệp thương cử bổ sung là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho ông Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các khóa III, IV, V, VI, VII ,VIII, IX.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng thưởng Cờ xuất sắc toàn diện cho 10 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; tặng thưởng Cờ xuất sắc cho 15 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; tặng thưởng Cờ xuất sắc cho 6 tổ chức thành viên.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen 38 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố; 19 tổ chức thành viên; 7 cá nhân thuộc các hội đồng tư vấn; 1.020 tập thể và 831 cá nhân thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục