Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng.
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 1Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 2Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 3Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 5Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 6Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 7Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 8Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 9Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII dự Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 10Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 11Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 12Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 13Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 14Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 15Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 16Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 17Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 18Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 19Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 20Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 21Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 22Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 23Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 24Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ảnh 25Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục