Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947

Cách đây tròn 75 năm, quân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947, đánh bại cuộc hành binh bất ngờ, quy mô lớn của thực dân Pháp, tạo bước chuyển về thế và lực cho kháng chiến.
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 1Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ tư, từ trái sang) cùng đại biểu tại Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ hai ở An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên trước Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 2Bảo vệ Bác Hồ trên đường đi kháng chiến tại Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên mùa hè năm 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 3Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 4Xác chiếc tàu L.C.T của quân đội Pháp bị pháo binh ta bắn đắm trên sông Lô Việt trong chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông năm 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 5Bộ đội pháo binh Sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 6Bộ chỉ huy Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947 báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh kế hoạch tác chiến, bố trí lực lượng trong chiến dịch. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 7Bộ đội luyện tập bắn súng ở chiến khu Việt Bắc năm 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 8Trung đoàn 147 hành quân chuẩn bị đánh địch trong Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 9Cán bộ Bộ chỉ huy chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông thị sát tình hình. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 10Bộ đội pháo binh làm nên chiến thắng sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 11Tàu chiến của thực dân Pháp bị quân ta đánh đắm trên sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
Hình ảnh kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Việt Bắc-Thu Đông 1947 ảnh 12Cán bộ Mặt trận sông Lô nghiên cứu kế hoạch đánh địch tiến công lên Việt Bắc-Thu Đông 1947. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục