Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đến viếng, ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc.
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 2Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia buồn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 3Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 4Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 5Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 6Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 7(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 8Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, chia buồn việc nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 9Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 10Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội viếng nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Hình ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Giang Trạch Dân ảnh 11Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội chia buồn nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Giang Trạch Dân từ trần. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục