Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019

Trong chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019, chiều 13/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, đông đảo tăng, ni, Phật tử tham dự nghi lễ cầu nguyện Quốc thái dân an.
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 1Trong chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019, chiều 13/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đông đảo tăng, ni, Phật tử tham dự nghi lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: LÂm Khánh/TTXVN) Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 2Các Hòa thượng, sư tăng, dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 3Các Hòa thượng, sư tăng, dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 4Các Hòa thượng, sư tăng, dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 5Các Hòa thượng, sư tăng, dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 6Các hòa thượng, sư tăng dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 7Các hòa thượng, sư tăng dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 8Các hòa thượng, sư tăng dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 9Các hòa thượng, sư tăng dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 10Các nghi thức trong Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 11Các nghi thức trong Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 12Các hòa thượng, sư tăng dự Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh lễ cầu nguyện Quốc thái dân an tại Vesak 2019 ảnh 13Các nghi thức trong Lễ cầu nguyện Quốc thái dân an. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục