Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Sáng 24/10, tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), Trung ương Giáo hội Phật giáo tổ chức Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng, Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 1Kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực tại lễ Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 3Kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 4Tăng ni, phật tử đưa tiễn Đại lão Hòa thượng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 5Kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 6Cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 7Kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 8Nghi lễ chuyển pháp luân Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 9Các tăng ni, phật tử tại Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng, Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 10Cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng). (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hình ảnh Lễ truy điệu Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ ảnh 11Kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại Tổ đình Viên Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục