Hoàn thiện hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ xem xét gửi UNESCO

Tỉnh Bắc Ninh vừa hoàn thiện hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ,” trình Thủ tướng xem xét, gửi UNESCO xét đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Thái Hùng (TTXVN/Vietnam+)