Hoàng Thành Thăng Long, di sản kiến trúc ngàn năm tuổi

Chiến tranh, thiên tai và thời gian đã vùi lấp đi nhiều thứ, nhưng diện mạo kiến trúc kinh thành Việt xưa vẫn chưa phai mờ ở Hoàng Thành Thăng Long.

Hoàng Thành Thăng Long là một trong những quần thể di tích quan trọng nhất Việt Nam, nằm tại trung tâm thủ đô Hà Nội.

Năm 2010, Hoàng thành được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chiến tranh, thiên tai và thời gian đã vùi lấp đi nhiều thứ, nhưng diện mạo kiến trúc kinh thành Việt xưa vẫn chưa phai mờ.

(Vietnam+)