Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng

Chiều 29/9, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận TW tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 2Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 3Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 4Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 5Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 6Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 7Đại tướng Lương Cường và ông Nguyễn Xuân Thắng tại lễ ký. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 8Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại lễ ký. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 9Đại tướng Lương Cường và ông Nguyễn Xuân Thắng tại lễ ký. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 10Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân dội Nhân dân Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tại lễ ký. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Hội nghị tổng kết phối hợp nghiên cứu lý luận-thực tiễn về quốc phòng ảnh 11 Đại tướng Lương Cường và ông Nguyễn Xuân Thắng trao bản ký kết chương trình hợp tác. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục