Hướng dẫn cách nhận thiệp 3D Animation AR của VietnamPlus

Quý độc giả có thể truy cập phần Story trên Facebook, tìm hiệu ứng của VietnamPlus và xoay điện thoại để tận hưởng món quà độc đáo của VietnamPlus, với hình ảnh 3D animation sử dụng AR.