Indonesia thành lập Ủy ban quốc gia về Năm Chủ tịch ASEAN 2023

Ủy ban quốc gia do Tổng thống và Phó Tổng thống Indonesia lãnh đạo có nhiệm vụ đưa ra các hướng dẫn, đề xuất và cân nhắc liên quan đến vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia cho Ủy ban Quốc gia.
Indonesia thành lập Ủy ban quốc gia về Năm Chủ tịch ASEAN 2023 ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42-43 và các hội nghị liên quan của Indonesia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã ban hành Nghị định về việc thành lập một Ủy ban quốc gia đảm nhiệm hoạt động Năm Chủ tịch ASEAN 2023.

Theo Nghị định, Ủy ban Quốc gia chịu trách nhiệm trước các sự kiện sẽ được tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia bao gồm các hội nghị cấp cao, các cuộc họp cấp bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương, các cuộc họp quan chức cấp cao, các cuộc họp nhóm làm việc, các sự kiện bên lề và các hoạt động và cuộc họp khác.

Ủy ban có các nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, lập kế hoạch, chuẩn bị, phối hợp và tổ chức chuỗi sự kiện về vật chất, kỹ thuật hay hậu cần để hỗ trợ Tổng thống Jokowi trên cương vị Chủ tịch ASEAN thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Thứ hai, xây dựng và quy định kế hoạch công tác, kinh phí chuẩn bị và tổ chức chuỗi sự kiện trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia.

Thứ ba, chuẩn bị và tổ chức tốt nhất các Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42-43 và các hội nghị liên quan để các sự kiện diễn ra an toàn, thuận lợi, theo kế hoạch.

Thứ tư, quan hệ đối tác với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, các cơ quan/tổ chức khác để hỗ trợ các Hội nghị cấp cao.

Thứ năm, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia.

[Indonesia công bố 3 ưu tiên kinh tế trong Năm Chủ tịch ASEAN 2023]

Ủy ban Quốc gia do Tổng thống và Phó Tổng thống lãnh đạo với tư cách là các giám đốc có nhiệm vụ đưa ra các hướng dẫn, đề xuất và cân nhắc liên quan đến vai trò Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia cho Ủy ban Quốc gia.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các giám đốc sẽ được hỗ trợ bởi người phụ trách từng lĩnh vực cũng như nhóm hỗ trợ và đối tác.

Có tám người phụ trách, bao gồm Bộ trưởng Điều phối các vấn đề Chính trị, Pháp luật và An ninh-phụ trách Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC), Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế-phụ trách Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Bộ trưởng Điều phối về Phát triển Con người và Văn hóa-phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách chung/Ban Thư ký Quốc gia ASEAN, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Tin học-phụ trách Thông tin, Truyền thông và Quan hệ công chúng, Bộ trưởng Quốc vụ khanh-phụ trách Tổ chức Hội nghị cấp cao và công tác hậu cần, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước-phụ trách các sự kiện bên lề, Tư lệnh Lực lượng Quân đội Indonesia (TNI)-phụ trách các vấn đề an ninh, Bộ trưởng Nội các và Phó Bộ trưởng Nội các-phụ trách hỗ trợ Công việc Nội các thuộc bộ phận giám sát hội nghị thượng đỉnh và hậu cần.

Ủy ban Quốc gia cũng sẽ bắt đầu kể triển khai nhiệm vụ từ ngày ban hành sắc lệnh tổng thống (31/3/2023) cho đến ngày 31/12/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục