Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Vận động viên Usain Bolt đã trở thành một hiện tượng khi chỉ cần 41 nước chạy là lập kỷ lục thế giới 100m năm 2009./.