(Nguồn: Vietnam+)

Thế vận hội Olympic cổ đại lần đầu tiên bắt đầu được tổ chức năm 776 trước Công nguyên. Các thế vận hội cổ đại kết thúc năm 393 sau Công nguyên tại Hy Lạp.

Cho đến thế kỷ 19, vào năm 1894, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chính thức được thành lập và Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên diễn ra tại Athens năm 1896./.