Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Những năm gần đây, thể thao Việt Nam đạt nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường châu lục và thế giới.

Sự chuyển mình của ngành thể thao là thành quả từ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chủ trương, đường lối đúng đắn./.