'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ' trong xử lý hành vi tham nhũng

Với sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm của Chủ tịch nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản...
'Không có vùng cấm, không có ngoại lệ' trong xử lý hành vi tham nhũng ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 11, ngày 29/3, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Phát biểu bế mạc phiên họp toàn thể, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Quốc hội đã thảo luận sôi nổi với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm cao về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ. Phiên họp có 41 vị đại biểu Quốc hội đăng ký và đã phát biểu ý kiến.

Các ý kiến phát biểu thống nhất, báo cáo của Chủ tịch nước, báo cáo của Chính phủ đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, sâu sắc về các mặt công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đều ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm và những thành tựu, dấu ấn nổi bật của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong bối cảnh cả thế giới, khu vực và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức lớn, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, giám sát của Quốc hội, với sự tín nhiệm, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, Chủ tịch nước đã thực hiện có hiệu quả kinh nghiệm và quyền hạn trong hoạt động đối nội, đối ngoại theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đặc biệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

[Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt]

Với sự kiên quyết, kiên trì, quyết tâm của Chủ tịch nước, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ qua đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, xử lý các hành vi tham nhũng theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều đổi mới sáng tạo, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội.

Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tập trung ưu tiên cho việc triển khai các đột phá chiến lược về xây dựng, hoàn thiện thể chế; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo; tạo nhiều việc làm mới.

Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, Chính phủ tập trung tháo gỡ từng bước các điểm nghẽn, ách tắc, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực; nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, Chính phủ đã quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử.

Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa hiệu quả phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Điều đó cũng được thể hiện qua sự cải thiện mạnh mẽ thứ tự xếp hạng quốc tế của Việt Nam trên nhiều chỉ số, lĩnh vực như đổi mới sáng tạo môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh toàn cầu; phát triển Chính phủ điện tử; phát triển con người Việt Nam; xếp hạng về phát triển bền vững. Có thể nói, đây là thành công chung với nhiều dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với những thành tựu, kết quả đạt được, các vị đại biểu Quốc hội cũng ghi nhận và đánh giá cao các báo cáo đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục.

Các vị đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ phân tích, làm rõ hơn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như một số hồ sơ dự án, dự thảo trình Quốc hội chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu đặt ra, chưa có sự đồng thuận cao. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phải nhiều lần điều chỉnh. Một số văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh thiếu tính ổn định. Một số dự án luật trình Quốc hội công tác tổ chức thi hành pháp luật bất cập; kỷ luật, kỷ cương có nơi, có lúc chưa nghiêm.

Việc lập, hoàn thiện các quy hoạch quốc gia chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ; chuyển dịch cơ cấu ngành dịch vụ còn chậm; bộ máy hành chính nhà nước vẫn chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều, tính chuyên nghiệp còn hạn chế...

Tại phiên thảo luận cùng ngày, các vị đại biểu Quốc hội tán thành cao với các bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong các báo cáo, đặc biệt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết tộc trong suốt nhiệm kỳ mới để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy tinh thần dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các ý kiến phát biểu cũng kiến nghị một số nội dung, đề nghị Chủ tịch nước, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể như, lãnh đạo, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để sớm trình Quốc hội; triển khai hiệu quả chiến lược pháp luật, chiến lược cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn phải hoàn thiện cơ chế và tăng cường kiểm soát quyền lực, hiệu quả; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan xây dựng và hoàn thiện nội dung đánh giá về công tác của Chủ tịch nước, của Chính phủ trong dự thảo Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, trình Quốc hội thông qua chương trình kỳ họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục