Kien Giang tien hanh bau Chu tich HDND va Chu tich UBND hinh anh 1Ông Đỗ Thanh Bình (giữa), Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ông Mai Văn Huỳnh (trái), giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Đặng Tuyết Em, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Chiều 6/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện quy trình công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đối với bà Đặng Tuyết Em (nghỉ hưu theo quy định) và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Đỗ Thanh Bình, vừa được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

[Trà Vinh bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021]

Ông Mai Văn Huỳnh, sinh năm 1965; quê quán huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn là kỹ sư kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Mai Văn Huỳnh đã trải qua các chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc.

Ông Lâm Minh Thành, sinh năm 1972; quê quán huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; trình độ chuyên môn là cử nhân luật; trình độ chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành từng giữ các chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

Lê Sen (TTXVN/Vietnam+)