Kon Tum bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh

Chiều 23/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum.

Chiều 23/4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X đã tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum đã bầu Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu bầu 43/43 phiếu, thay nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Ban được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đối với ông Đào Xuân Quý thay cho ông Nguyễn Văn Hùng, với số phiếu bầu 43/43 phiếu.

Ông Nguyễn Văn Hùng sinh ngày 2/2/1964, quê quán xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn tiến sỹ kinh tế, trình độ lý luận Cử nhân chính trị.

Ông Đào Xuân Quý sinh ngày 22/3/1958, quê quán xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ học vấn thạc sỹ kinh tế, trình độ lý luận Cao cấp chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục