Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Sáng 23/3, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng đông đảo cán bộ Đoàn qua các thời kỳ tới dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 4Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 5Các lãnh đạo, nguyên lãnh dạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 6Các lãnh đạo, nguyên lãnh dạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 7Các lãnh đạo, nguyên lãnh dạo Đảng và Nhà nước cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 8Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 9Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 10Các mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 11Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 12Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 13Chương trình văn nghệ tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 14Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 15Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 16Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 17Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 18Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương, gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 19Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 20Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn ảnh 21Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục