Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị

Sáng 26/9, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Prensa Latina Luis Enrique González Acosta dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel đến Vùng giải phóng Nam Việt Nam.
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 1Sáng 26/9, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 2Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 3Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta tại Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 4Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina của Cuba, Luis Enrique González Acosta thăm Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 5Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng các đại biểu đón Đoàn Cuba đến thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 6Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 7Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Di tích cầu Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 8Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 9Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Lãnh đạo TTXVN-Prensa Latina hoạt động kỷ niệm tại Quảng Trị ảnh 10Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Thông tấn xã Prensa Latina (Cuba) Luis Enrique González Acosta thăm Di tích Kỳ đài Hiền Lương. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục