Lập thị trấn Bình Phú ở Tiền Giang và thị xã Chơn Thành ở Bình Phước

Sau khi thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) có 16 đơn vị hành chính cấp xã trong khi thị xã Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) có 9 đơn vị hành chính cấp xã.
Lập thị trấn Bình Phú ở Tiền Giang và thị xã Chơn Thành ở Bình Phước ảnh 1Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 569/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tại Nghị quyết số 569/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị trấn Bình Phú trên cơ sở toàn bộ 19,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.502 người của xã Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Thị trấn Bình Phú giáp các xã Cẩm Sơn, Phú An, Phú Nhuận và thị xã Cai Lậy.

Sau khi thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 1 thị trấn.

Tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 172 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 142 xã, 22 phường và 8 thị trấn.

[Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết về tỉnh Tiền Giang, Bình Phước]

Tại Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở toàn bộ 390,34km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành.

Thị xã Chơn Thành giáp các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành.

Cụ thể, thành lập phường Hưng Long trên cơ sở toàn bộ 32,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.490 người của thị trấn Chơn Thành. Phường Hưng Long giáp các phường Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm.

Phường Thành Tâm được thành lập trên cơ sở toàn bộ 40,39km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.079 người của xã Thành Tâm. Phường Thành Tâm giáp các phường Hưng Long, Minh Long, Minh Thành và tỉnh Bình Dương.

Phường Minh Hưng được thành lập trên cơ sở toàn bộ 62,05km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 41.806 người của xã Minh Hưng. Phường Minh Hưng giáp các phường Hưng Long, Minh Long, Minh Thành, xã Nha Bích; huyện Hớn Quản và tỉnh Bình Dương.

Phường Minh Long được thành lập trên cơ sở toàn bộ 37,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.738 người của xã Minh Long. Phường Minh Long giáp các phường Hưng Long, Minh Hưng, Thành Tâm và tỉnh Bình Dương.

Phường Minh Thành được thành lập trên cơ sở toàn bộ 51,91km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.707 người của xã Minh Thành. Phường Minh Thành giáp các phường Hưng Long, Minh Hưng, Thành Tâm, xã Nha Bích và tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập, thị xã Chơn Thành có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Hưng Long, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm và 4 xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích, Quang Minh.

Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 20 phường và 5 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án Nhân dân thị xã Chơn Thành trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân huyện Chơn Thành; thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Chơn Thành trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Các Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng thẩm phán, kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục