Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử

Chiều 18/5, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, xã Tân Dân, Sóc Sơn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ đông thuộc Bộ Công an tổ chức thực binh phương án sẵn sàng ra quân đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 1Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 2Thượng tá Ngô Đăng Khoa, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 3Đại diện cán bộ chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ Thủ đô phát biểu hứa quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 4Trong ảnh: Lực lượng CSCĐ sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 5Trong ảnh: Lực lượng CSCĐ sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 6Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 7Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 8Màn trình diễn khí công của chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 9Màn trình diễn võ thuật dùi cui lá chắn của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 10Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 11Trong ảnh: Lực lượng CSCĐ diễn tập phương án đu dây tiếp cận khu vực có bọn khủng bố để giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 12Màn trình diễn sự dụng dùi cui lá chắn trấn áp tội phạm của các chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 13Màn trình diễn khí công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 14Màn trình diễn khí công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 15Dù gian khó và vất vả đến đâu các chiến sỹ Cảnh sát cơ động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 16Màn trình diễn võ thuật của Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 17Màn trình diễn võ thuật của chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 18Màn trình diễn ngự thiết công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 19Màn trình diễn ngự thiết công của các Chiến sỹ Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 20Lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện màn trình diễn chiến đấu và trấn áp tối phạm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 21Lực lượng CSCĐ trình diễn bài quyền 34 động tác và bài quyền Tonfa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 22 Lực lượng CSCĐ sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 23Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Lực lượng CSCĐ thực binh phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử ảnh 24Màn trình diễn đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin tại buổi diễn tập phương án bảo vệ cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục