LƯU Ý DÀNH CHO CÁC CỔ ĐÔNG TORONTO-DOMINION BANK: THÔNG BÁO VỀ THỎA THUẬN ĐỀN BÙ TRONG VỤ KIỆN TẬP THỂ CHỐNG LẠI TORONTO-DOMINION BANK

HÃY ĐỌC KỸ THÔNG BÁO NÀY VÌ CÁC QUYỀN CỦA BẠN CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG

MONTRÉAL, ngày 13 tháng Hai năm 2024 /PRNewswire/ -- Đây là thông báo dành cho tất cả các cá nhân và tổ chức đã mua chứng khoán Toronto-Dominion Bank vào hoặc sau ngày 3 tháng Mười Hai năm 2015 và nắm giữ tất cả hoặc một số chứng khoán đó cho đến ngày 9 tháng Ba năm 2017 (gọi chung là "Tập thể" hoặc "Thành viên của Tập thể").

Vào ngày 29 tháng Một năm 2024, Thẩm phán Donald Bisson của Tòa Thượng thẩm đã phê chuẩn thỏa thuận đền bù giữa tất cả các bên trong vụ kiện tập thể có tên Majestic Asset Management and Turn8 Partners Inc. kiện Toronto-Dominion Bank, Hồ sơ Tòa án số 500-06 -000914-180 ("Thỏa thuận Đền bù").

TÓM TẮT CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỀN BÙ

Toronto-Dominion Bank sẽ trả 22 triệu đô la Canada ("Số tiền Đền bù") để giải quyết triệt để và lần cuối mọi khiếu nại chống lại Ngân hàng trong vụ kiện tập thể ("Vụ kiện Tập thể") mà không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

Số tiền Đền bù, sau khi trừ đi phí luật sư và tiền ứng chi, chi phí hành chính và thuế ("Quỹ Bồi thường"), sẽ được phân bổ cho Tập thể theo kế hoạch phân bổ mà Tòa án đã phê chuẩn. Phí pháp lý đã được phê duyệt bằng một phần ba (33,33 phần trăm) Số tiền Đền bù, cộng với tiền ứng chi và thuế. Vui lòng xem Thỏa thuận và Kế hoạch Phân bổ tại https://www.faguyco.com/class-actions/toronto-dominion.

GỬI ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG MUỘN NHẤT VÀO NGÀY 13 THÁNG NĂM NĂM 2024 ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ĐỀN BÙ.

Mỗi Thành viên của Tập thể phải điền đơn yêu cầu bồi thường và tải tài liệu hỗ trợ lên Trang web của Quản trị viên RicePoint Administration Inc.

Xem hoặc tải xuống đơn yêu cầu bồi thường tại trang web của Quản trị viên: https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com hoặc yêu cầu cấp đơn bằng cách liên hệ với Quản trị viên qua điện thoại theo số 1-888-352-1387 hoặc qua email tại tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com.

Nếu không gửi đơn yêu cầu bồi thường đã điền thông tin hợp lệ trước ngày 13 tháng Năm năm 2024, bạn có thể không được nhận tiền từ Quỹ Bồi thường.

Tòa Thượng thẩm đã chỉ định RicePoint Management Inc. làm Quản trị viên của Thỏa thuận Đền bù để thực hiện những việc như: (i) nhận và xử lý đơn yêu cầu bồi thường; (ii) quyết định tình trạng hội đủ điều kiện nhận bồi thường; và (iii) phân phát Quỹ Bồi thường cho các Thành viên của Tập thể đủ điều kiện. Bạn chỉ có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường bản giấy nếu bạn không có Internet. Vui lòng gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh đơn yêu cầu bồi thường bản giấy đến:

TD Bank Canadian Shareholder Settlement

c/o RicePoint Administration Inc.

P.O. Box 3355, London, ON N6A 4K3

Email: tdbankcanadianshareholder@ricepoint.com

Đăng ký Cổng thông tin Quản lý Yêu cầu bồi thường:

https://www.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (tiếng Anh)

https://fr.tdbankcanadianshareholdersettlement.com (tiếng Pháp)

Thông báo này đã được Tòa án Thượng thẩm Québec phê chuẩn.

Faguy & Co. Logo

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2335803/Faguy___Co__Barristers_and_Solicitors_Inc__ATTENTION_TORONTO_DOM.jpg

SOURCE Faguy & Co.

LƯU Ý DÀNH CHO CÁC CỔ ĐÔNG TORONTO-DOMINION BANK: THÔNG BÁO VỀ THỎA THUẬN ĐỀN BÙ TRONG VỤ KIỆN TẬP THỂ CHỐNG LẠI TORONTO-DOMINION BANK ảnh 2

Tin cùng chuyên mục