LONDON, Anh – EQS -Ngày 17 tháng 7 năm 2019 – Công ty công nghệ DXC Luxoft (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NYSE là DXC) đã thành lập liên minh toàn cầu với GoldenSource – công ty phần mềm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý dữ liệu doanh nghiệp.

Liên minh này sẽ biến Luxoft trở thành đối tác triển khai và phát triển kinh doanh ưa thích để kết nối các ngân hàng, nhà môi giới, nhà quản lý đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ thị trường vốn trên nền tảng của GoldenSource.

Nền tảng quản lý dữ liệu doanh nghiệp & quản lý dữ liệu chủ của GoldenSource cho phép các công ty trong thị trường tài chính kiểm soát hiệu quả dữ liệu quan trọng của họ. Điều này giúp họ quản lý rủi ro, tuân thủ các yêu cầu quy định và kiểm soát chi phí ở văn phòng trung gian và văn phòng chính với một nguồn thông tin thống nhất, đầy đủ. Các nguồn nền tảng, chuẩn hóa, xác nhận và cung cấp dữ liệu quan trọng về thị trường, tài liệu tham khảo, khách hàng, vị trí và giao dịch cho những người và hệ thống cần nó, như giao dịch, tuân thủ, quản lý rủi ro, thanh toán và kế toán.

Ông Pierre Castagne, lãnh đạo của liên minh, Dịch vụ tài chính của Luxoft cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được tăng cường mối quan hệ với GoldenSource. Với các quy định như SFTR, FRTB và LIBOR Transition, điều quan trọng đối với các công ty tài chính là có dữ liệu chính xác, nhất quán và minh bạch. Liên minh này tiếp nối thành công của Luxoft và GoldenSource trong việc cung cấp các dự án chuyển đổi quản lý dữ liệu tại một số tổ chức có quy mô toàn cầu, cùng nhau, chúng tôi đã thay thế cơ sở hạ tầng dữ liệu cũ và vận dụng sự linh hoạt trong kinh doanh và tiết kiệm chi phí thông qua cải thiện chất lượng dữ liệu và quản trị dữ liệu”.

Ông John H. Eley, Giám đốc điều hành (CEO) của GoldenSource cho biết: “Với khả năng tích hợp tiên tiến và phạm vi toàn cầu của Luxoft, các giải pháp quản lý dữ liệu của GoldenSource và tầm nhìn chung của chúng tôi về việc cung cấp các chương trình chuyển đổi dịch vụ tài chính, liên minh này đã hoàn toàn đúng lúc để giúp các công ty dịch vụ tài chính áp dụng cơ sở hạ tầng dữ liệu và mô hình hoạt động cần thiết để phát triển theo yêu cầu thời kỳ giảm chi phí và áp lực pháp lý “.

Thông tin về GoldenSource

Công ty phần mềm GoldenSource triển khai các dịch vụ và chuyên môn cho phép các doanh nghiệp trong thị trường tài chính để quản lý rủi ro, tuân thủ các quy định pháp lý và kiểm soát chi phí trong văn phòng trung gian và văn phòng chính, với một nguồn đáng tin cậy về thông tin đầy đủ, nhất quán. Nguồn sản phẩm này sẽ chuẩn hóa, xác nhận và cung cấp dữ liệu quan trọng về thị trường, tài liệu tham khảo, khách hàng, vị trí và giao dịch cho những người và hệ thống cần có nó, như giao dịch, tuân thủ, quản lý rủi ro, định cư và kế toán.

GoldenSource cung cấp xử lý tự động, cấp doanh nghiệp được phân phối thông qua một nền tảng được lưu trữ hoặc tại chỗ duy nhất, để đạt được mức chất lượng dữ liệu cao nhất và hiệu quả hoạt động.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.thegoldensource.com.

Thông tin về Luxoft

Công ty công nghệ DXC Luxoft (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NYSE là DXC) là một công ty kỹ thuật phần mềm và chiến lược kỹ thuật số cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy thay đổi kinh doanh cho khách hàng trên toàn thế giới.

Luxoft sử dụng công nghệ để cho phép chuyển đổi kinh doanh, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động thông qua các dịch vụ chiến lược, tư vấn và kỹ thuật.

Luxoft kết hợp kỹ thuật xuất sắc và chuyên môn sâu trong ngành, chuyên về ô tô, dịch vụ tài chính, du lịch và khách sạn, y tế, khoa học đời sống, truyền thông và viễn thông.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập http://www.luxoft.com.

Giang Tran