Mặt trận đã tham gia tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp

Chủ tịch MTTQ lưu ý Mặt trận các cấp cần làm tốt hơn trách nhiệm phản ánh tâm tư của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Sáng 12/1, Hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII) đã được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiều lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhân dân.

Mặt trận các cấp luôn chủ động cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao vai trò chủ trì của Mặt trận trong công tác phối hợp với các tổ chức thành viên. Mặt trận các cấp đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật, nhất là tham gia tích cực vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Công tác giám sát từng bước nâng cao về chất lượng. Các hoạt động khảo sát, tham vấn và phối hợp giám sát được đổi mới theo hướng phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia trong giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng, hướng vào những vấn đề thiết thực với đời sống của các tầng lớp nhân dân…

Hiệu quả từ các mặt công tác của Mặt trận đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của Mặt trận các cấp, năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý Mặt trận các cấp cần tập trung làm tốt hơn trách nhiệm phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Công tác truyền thông, tuyên truyền vận động nhân dân cần thực hiệu quả, thiết thực hơn.

Mặt trận các cấp bổ sung nhiệm vụ và triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013; Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội và Quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh do Bộ Chính trị ban hành.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai các giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phổ biến các điển hình tiên tiến, tạo ra phong trào học tập và thi đua cùng các điển hình tiên tiến ở từng đơn vị, địa phương và cả nước…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2013 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014; dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy chế phối hợp thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các tổ chức thành viên.

Hội nghị đã cho ý kiến vào Tờ trình về số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tờ trình về việc thay đổi nhân sự theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII); nội dung và chương trình Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VII).

Kết quả Hội nghị Đoàn Chủ tịch là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7 (khóa VII) sẽ được tổ chức sắp tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục