Nâng chất lượng hoạt động VP Chủ tịch nước

Nâng cao chất lượng hoạt động Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày 20/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự, chỉ đạo hội nghị cán bộ, công chức; tổng kết công tác 2013 của Văn phòng Chủ tịch nước.

Ngày 20/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2013. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2013, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc nhiều, tính chất công việc đa dạng, phức tạp, Văn phòng Chủ tịch nước đã thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao như tham gia tổng kết việc thi hành và sửa đổi Hiến pháp năm 1992, triển khai thực hiện kết luận Hội nghị trung ương 7 khóa XI, phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương VIII khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tham mưu phục vụ các hoạt động đối ngoại, đối nội của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; nổi bật là làm thủ tục trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho gần 15.450 phạm nhân.

Về hợp tác quốc tế, Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đàm phán ký phê chuẩn, gia nhập các điều ước quốc tế, chỉ đạo xem xét ký lệnh công bố các luật, pháp lệnh, tiếp nhận và xử lý hơn 11.670 đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

Trong công tác thi đua khen thưởng, Văn phòng đã thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước xét quyết định tặng thưởng hơn 76.520 huân huy chương và danh hiệu với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan chuẩn bị đề án chính trị, văn kiện tài liệu… phục vụ đón chính thức chín đoàn nguyên thủ quốc gia, tiếp 43 đoàn khách quốc tế, nhận trình quốc thư của các đại sứ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Văn phòng còn có một số hạn chế như chất lượng nghiên cứu, tham mưu về các dự án luật, pháp lệnh còn chưa đáp ứng yêu cầu, công tác khen thưởng chưa đi sâu tìm hiểu, nắm bắt thực tế, mối quan hệ phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong cơ quan chưa chặt chẽ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những nỗ lực của cán bộ viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước trong việc nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước trong điều kiện kinh tế xã hội thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị trong năm nay, công tác hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, góp ý dự án luật, pháp lệnh liên quan tới Hiến pháp sửa đổi.

Đồng thời, Văn phòng sẽ xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước với các cơ quan liên quan theo Hiến pháp sửa đổi, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước xử lý kịp thời chính xác hoạt động đối ngoại, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả cả các Vụ, đơn vị và các cơ quan liên quan, tăng cường sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương cho cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục