Ngày Quốc tế Bảo tàng: Nhấn mạnh vai trò của các thiết chế văn hóa

Bảo tàng là các trung tâm khuyến khích học tập, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và xây dựng tư duy phản biện của khách tham quan.

1805_info bao tang.jpg

Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5) năm 2024 có chủ đề “Bảo tàng vì giáo dục và nghiên cứu.”

Đây là dịp để nhấn mạnh vai trò then chốt của các thiết chế văn hóa trong việc cung cấp trải nghiệm giáo dục toàn diện. Trong đó, bảo tàng là các trung tâm khuyến khích học tập, thúc đẩy sự tìm tòi, sáng tạo và xây dựng tư duy phản biện của khách tham quan.

Bảo tàng là không gian quan trọng, nơi giáo dục và nghiên cứu gặp nhau để hình thành hiểu biết của cộng đồng, từ nghệ thuật và lịch sử đến khoa học và công nghệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục