Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII

Sáng 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai.
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: 'Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.' (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: 'Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.' (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 3Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 4Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu, quán triệt chuyên đề: 'Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.' (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 6Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 7Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 8Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 9Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 10Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), sáng 28/3/2021. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 11Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 12Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 13Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 14Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 15Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 16Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 17Ban lãnh đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 18Ban lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy TTXVN dự hội nghị tại điểm cầu Thống tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ngày thứ hai Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII ảnh 19Ban lãnh đạo, Thường vụ Đảng ủy TTXVN dự hội nghị tại điểm cầu Thông tấn xã Việt Nam (Hà Nội). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục